Læs vores privatlivspolitik
Bliv medlem
Find gamle og nye kammerater på Facebook
Find din lokalforening

Præsidentens jule- og nytårshilsen

Året 2019 har været et godt og stabilt år for Danske Gardehusarforeninger (DGHF). Medlemstallet har ikke ændret sig voldsomt, og foreningens økonomi har også stabiliseret sig. Det skyldes ikke mindst, at hovedkassereren har haft konstant fokus på vores udgifter og minimeret dem, hvor det overhovedet var muligt. Disse gode tiltag vil vi fortsætte i det nye år.

Til årsskiftet er DGHF inviteret til nytårskur på Christiansborg Slot, og Præsidiet er enige om, at det skal være formanden for Gardehusarforeningen Sydjylland Carl Jürgen Bock, som repræsenterer os og overbringer Majestæten vores bedste hilsner for det nye år.

DGHF glæder sig også over, at ”husarånden” lever i bedste velgående ved Gardehusarregimentets enheder. Det var en fornøjelse at deltage i Jubilarstævnet i september samt at overvære årsdagsparaden i november. DGHF ønsker alle aktive husarer og ansatte på Gardehusarkasernen en Glædelig Jul og et Godt Nytår!