Medlemsservice / Udmeldelse

Udmeldelse

Ønsker du at blive udmeldt af Danske Gardehusarforeninger, skal du sende os information herom senest 1. december til ophør ved årets slutning.

Dette vil bl.a. medføre at du ikke mere modtager bladet Gardehusaren. Indbetalt kontingent for året bliver ikke refunderet.

Er der en særlig årsag til din udmeldelse - evt. noget du er utilfreds med - beder vi dig informere os herom, så vi kan blive bedre i fremtiden. På forhånd tak.
 

Indsend udmeldelse: