Medlemsservice / Indmeldelse

Indmeldelse

Alle der har gjort tjeneste ved Gardehusarregimentet kan blive medlem af Danske Gardehusarforeninger.

Som medlem af Danske Gardehusarforeningen kan du være med til at fastholde kontakten til Gardehusarregimentet, der bl.a. arrangerer det årlige JUBILARSTÆVNE, som afholdes på GHR i september, samt invitation til andre særlige arrangementer ved regimentet.

Endvidere vil dit medlemskab af Danske Gardehusarforeninger styrke vores muligheder for at hjælpe vores veteraner direkte eller indirekte, samt muligheden for at øge vores tilbud til medlemmerne, herunder udgivelse af bladet Gardehusaren, som du modtager 4 gange årligt med information om aktiviteter ved regimentet og i lokalforeningerne, gamle soldaterhistorier m.m..

Som medlem har du også mulighed for at dyrke soldater-kammeratskabet i en lokal Gardehusarforeningen i nærheden af hvor du bor. Du vil også blive tilbudt at deltage i aktiviteter i hele landet, f.eks. spændende udflugter og ture, foredrag, besøg på virksomheder og institutioner m.m..
 
Vi glæder os til at byde dig velkommen!