Kontakt / Nordvestsjælland

Gardehusarforening Nordvestsjælland

Velkommen til Gardehusarforening Nordvestsjælland 

Formand
Erik Jensen
Stigsager 46, Rørby 
4400 Kalundborg             
Tlf. 5950 4018 el. mobil 2926 2243     
E-mail: erje@post3.tele.dk
Sekretær
Søren Christensen
Solbjergvej 17 A, Gierslev 
4270 Høng
Tlf. 5885 2805 el. mobil 2046 2804
E-mail: vigogaard@dlgtele.dk

Gardehusarforeningen Nordvestsjælland´s 75 års fødselsdags arrangement den 15. juli 2018


Vi mødtes kl.10,00 på Formidlingscenter Fugledegård ved Tissø, hvor formanden Erik Jensen bød velkommen, og han havde en særlig velkomst til Gunnar Jørgensen som skulle fortælle om Formidlingscentret og om Vikinge-Kongesædet, men inden han fik ordet var der en tår at drikke til alle, derefter fik Gunnar Jørgensen ordet, og han gav os en god fortælling om stedet, og på vej ned til Tissø fortalte han om de forskellige fund og udgravninger der var markeret, og til slut så vi udstillingen hvor der ligger en kopi af Guldringen.

Erik Jensen takkede Gunnar Jørgensen og havde en vingave med som tak for rundvisningen.

Derefter kørte vi til Ubby Kultur-og Forsamlingshus, hvor vi startede med en velkomstdrink inden vi gik til bords og Estandarten blev ført ind, så bød formanden Erik Jensen velkommen til de 40 fremmødte gæster, han havde en særlig velkomst til Præsidenten for DGHF Kammerherre, Oberst Ib Hedegaard Sørensen og fru Sanny, og til vores eget Æresmedlem Henning Kristensen og fru Ruth, derefter sang vi: Den Danske sang er en ung, blond pige.

Og så var Kim Kok klar med dagens buffet, og ind mellem retterne talte ført formanden Erik Jensen, han havde en hilsen fra Carl Jürgen Bock Syd Jylland, og han havde også en hilsen til alle fra Major Per Thuesen ”tidligere KGL Staldmester” der ikke kunne deltage på grund af ferie, og dernæst takkede formanden for de flotte gaver foreningen havde fået, derefter fik Søren Christensen fra bestyrelsen ordet, han fortalte lidt om foreningens historie fra oprettelsen i 1943 og til i dag, og vores Præsident Ib H. Sørensen havde et festligt indslag, og så var vi klar til ostebordet inden vi sang: Se, det summer af sol over engen.

Derefter gik de fleste ud og nød det gode vejr, og da vi kom ind igen var der dækket op med kaffe/the, og med Jyttes hjemmebagte småkager og der var også lidt til den ”søde tand” samt øl og vand.

Ca. kl. 17,00 takkede formanden Erik Jensen alle for en god dag og Estandarten blev ført ud.