Præsidiet / Tak og Ære

Tak og Ære

Hjælp Danske Gardehusarforeninger med at påskønne og hædre gardehusarer, der er såret eller tilskadekommet under international tjeneste.

Danske Gardehusarforeninger sender en personlig husarhilsen med "Tak og Ære" som påskønnelse og hæder til gardehusarer der er kommet fysisk eller psykisk til skade, under udsendelse i international tjeneste og som er gjort uarbejdsdygtige.


Vore soldater har personligt påtaget sig den samfundsmæssige opgave, som Folketinget har vedtaget vedr. dansk deltagelse i internationale missioner, og en del af dem ”betaler” en personlig meget høj pris herfor – nogle få den absolut ”højeste pris”.

Derfor føler vi som gamle soldater og kollegaer, at der er behov for at påskønne og hædre deres indsats ved opmuntrende hilsener i en svær periode, så de mærker at deres indsats er værdsat, og at de ikke er ”glemt”.

Husarhilsen med "Tak og Ære" er en hilsen der gives - "fra husar til husar" ved juletid, under hospitalsophold, genoptræning og rekreation,  samt ved dødsfald.

I Julen 2008 blev der givet 7 julekurve og deltaget ved tre begravelser.

Frivilligt bidrag med din personlige husarhilsen
Danske Gardehusarforeninger har oprettet en konto til formålet, hvor du kan indbetale eller overføre dit bidrag - stort eller lille, alt modtages med tak. Skriv "din personlige husarhilsen" til den tilskadekomne soldat, samt afsendernavn og årgang på indbetalingen:
 
Danske Bank reg.nr. 9543 kontonr. 10353122.
 
På forhånd tak for dit bidrag.
Hilsnerne vil blive lagt på denne side, hvis det ønskes.