Præsidiet / Formål

Om Danske Gardehusarforeninger

Kære Gardehusar!

Hvis du gerne vil fastholde og sikre kontakten til dine soldaterkammerater, så opfordres du hermed til at blive medlem af din lokale gardehusarforening!
 
Der findes 11 foreninger fordelt over hele landet (email-adresser mv. findes i fanebladet adresser eller i bladet Gardehusaren).
 
Gardehusarforeningerne er samlet i en fælles organisation benævnt Danske Gardehusarforeninger, som har Hans Kongelige Højhed, Kronprins Frederik som protektor.
 
Danske Gardehusarforeninger har bl.a. til formål:
  • at styrke sammenholdet mellem husarer og skabe korpsånd,
  • at tilbyde medlemmerne et godt og fornøjeligt socialt samvær,
  • at sikre at vi kan udtrykke os som en helhed igennem foreningerne,
  • at støtte husarerne og de pårørende under deres udsendelse i mission,
  • at støtte sårede husarer og deres pårørende,
  • at støtte Gardehusarregimentet med at fastholde de fælles traditioner.
Hvis du er tjenestegørende på Antvorskov Kaserne kan du blive medlem af Gardehusarforeningen Antvorskov, som samarbejder med de faglige organisationer ved regimentet.

Du kan blive medlem i dag ved at udfylde vores online tilmeldingsformular 'Bliv medlem'.
 
De bedste husarhilsner,
Præsident for Danske Gardehusarforeninger