Gardehusarernes historie

Hesteskadronens historie, traditioner og uniformer kan føres tilbage i en direkte linie til Husarregimentet, som kong Frederik V oprettede 10. februar 1762, for at have et let og bevægeligt rytteri imod kosakkerne, i forbindelse med en forestående krig mod Rusland.
 
Lær mere om gardehusarerne og vigtige historiske begivenheder:
 

Periode

Emne/periodebeskrivelser                      

1800 - 1805

Læs periodebeskrivelsen

1805 - 1815

Læs periodebeskrivelsen

1815 - 1842

Læs periodebeskrivelsen

23. april 1849:

Slaget ved Kolding den 23. april 1849           

1762 - 1767:

Moltkes husarregiment

1774 - 1842:             

Späths husarer

1780 - 1784:

Etableringen af 1. og 2. husarregiment

1785 - 1788:

Oprettelsen af 1. og 2. husarkorps

1788 - 1842:

Etableringen af Husarregimentet

1842 - 1867:

Perioden indtil 1. slesvigske krig

1867 - 1912:

Perioden indtil  den 24. juli 1880 

1912 - 1919:                     

Tiden op til og under 1. verdenskrig                                

1919 - 1937:

Tiden i mellem de to krige

1937 - 1940:

Livet ved regimentet i tiden op til 2. verdenskrig

1941 - 1945:                 

Regimentet under besættelsen

1945 - 1962:        

Perioden efter 2. verdenskrig