Historie / Sjove husarhistorier

Sjove husarhistorier

I anledning af Gardehusarregimentets 225 års dag den 10. februar 1987 udgav regimentet en smuk jubilæumsbog "Gardehusarregimentet 1962 - 1987". Bogen indeholder regimentets formelle historie. I en så levende organisation som regimentets skrives der imidlertid historie hver dag, mere eller mindre formelt.

Den uformelle historie afspejler sig blandt andet i de mange, gennem generationer nedarvede, historier og anekdoter, ofte om enkeltpersoner. Ved kaffen efter en afskedsfrokost for to af regimentets officerer gik snakken livligt og den ene historie afløste den anden og stemningen steg for hver gang. Det faldt mig da ind, at nogle af disse anekdoter burde nedskrives, og det blev starten på denne lille samling af "Husarhistorier".

Jeg takker alle bidragyderne til bogen. En særlig tak bringer jeg major L. Stubbe Teglbjærg, som har forestået redaktionen og major P.R. Lindegaard, hvis vignetter pryder bogen.

O. NØRRING

Læs alle husarhistorierne.