Kontakt / Nordvestsjælland

Gardehusarforening Nordvestsjælland

Velkommen til Gardehusarforening Nordvestsjælland 

Formand
Erik Jensen
Stigsager 46, Rørby, 4400 Kalundborg             
Tlf.  59 50 40 18 
E-mail: erje@post3.tele.dk
 

Opsamling på generalforsamling i Gardehusarforeningen Nordvestsjælland

Fredag den 18. marts 2016, afholdtes den ordinære generalforsamling med 27 deltagere. Aftenen startede med at Estandarten blev ført ind, herefter bød formanden Erik Jensen velkommen og han havde en særlig velkomst til Kongelig Staldmester Major Per Thuesen.

Derefter var der spisning, vi fik en dejlig oksetyndsteg. Inden generalforsamlingen startede udtalte formanden mindeord over 3 medlemmer, det var Svend Olsen, Asnæs, Orla Hansen, Gørlev og Svend Sørensen, Højsted. Hvorefter forsamlingen rejste sig for at Ære Deres Minde.

Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, det blev Ole Jensen valgt til. Formanden Erik Jensen aflagde beretning over årets aktiviteter bl.a. Hendes Majestæt Dronningens 75 års fødselsdag, DGHF repræsentantskabsmøde i Sønderborg, sommerudflugten til PanzerMuseum East og Veteranhaven ved Slagelse. Jubilarstævnet på Gardehusarkasernen, Bankospillet i november og årets præsidiemøder. Da formanden også varetager kasserer arbejdet fremlagde han regnskabet.

Beretning og regnskab blev godkendt uden nogen indsigelser.
Derefter var der valg til bestyrelsen, der var genvalg til Kjeld Hansen og Søren Christensen,

Der var ingen som ønskede valg som kasserer, derfor blev formanden Erik Jensen valgt til at varetage kasserer arbejdet det kommende år, Ole Jensen blev genvalgt som suppleant, men indtræder i bestyrelsen for 1 år, Ove Holst blev genvalgt som revisor for 2 år og Poul Nautrup blev nyvalgt som revisor for 1 år. Jens Torben Nielsen blev nyvalgt som revisorsuppleant, og Ole Jensen blev genvalgt som reservefanebærer.

Under eventuelt uddelte formanden 25 års tegn til Tage Jeppesen, Jyderup og Jens Torben Nielsen, Kalundborg. Derefter blev Henning Kristensen udnævnt til Æresmedlem, som tak for det store arbejde han har ydet i foreningen, både i bestyrelsen og som kasserer i 18 år.

Derefter gav formanden ordet til Kongelig Staldmester Major Per Thuesen, der startede med at fortælle om sit arbejde som Chef for Gardehusar Regimentes Hesteskadron i Slagelse, og efter kaffepausen fortsatte Han sit levende foredrag fulgt op af en masse gode billeder fra jobbet som Kongelig Staldmester, hvor de bl.a. eskorterer Hendes Majestæt Dronningen ved forskellige arrangementer og sommertogter.

Til slut takkede formanden Erik Jensen, Major Per Thuesen for et godt foredrag, og forsamlingen for en god aften inden Estandarten blev ført ud.
 

Sommerudflugt

Tirsdag den 20. september tager vi en tur til København, hvor vi skal se de Kongelige Stalde kl. 11,00 hvor Staldmester Major Per Thuesen vil vise os staldene, kareterne og ride huset, derefter skal vi se det Kongelige Festkøkken ” Kobbertøj” på Christiansborg Slot og til slut tager vi en Kanal rundfart, dette får vi til en pris på højest 100,00 kr. pr. person. Ind i mellem finder vi en cafe hvor vi kan få lidt at spise. For dem der ønsker at tage toget derind er der afgang fra Kalundborg Station kl. 8,46 og så er vi på Hovedbanen kl. 10,12 derefter er der ca. 1200 m at gå til de Kongelige Stalde.

Medlemmer i andre GHF er også velkommen.

Tilmelding til Erik Jensen, tlf. 59504018 senest den 12. september.

På bestyrelsens vegne
Erik Jensen