Kontakt / Nordvestsjælland

Gardehusarforening Nordvestsjælland

Velkommen til Gardehusarforening Nordvestsjælland 

Formand
Erik Jensen
Stigsager 46, Rørby, 4400 Kalundborg             
Tlf.  59 50 40 18 
E-mail: erje@post3.tele.dk
Kasserer
Orla Hansen
Reersøvej 1, 4281 Gørlev
Tlf. 58 85 54 17
e-mail: lene-orla@dlgtele.dk

Bankospil

Vores årlige bankospil og kammeratlige samvær er fredag 20. november 2015, i Ubby Forsamlingshus Hovedgaden 19, 4490 Jerslev.
 
Vi mødes kl. 18.00 og starter med spisning.

Pris for buffet og kaffe: 150,00 kr. excl. drikkevarer.

Derefter er det tid til bankospillet, men husk i år skal I ikke selv medbringe gevinster, dem køber foreningen som aftalt på generalforsamlingen, til slut spiller vi om hovedgevinsten: en kurv til en værdi af 300,00 kr.

Tilmelding senest den 14. november til Orla Hansen tlf. 58855417, eller Erik Jensen tlf. 59504018.

Vi glæder os til Jer til en hyggelig aften.

På bestyrelsens vegne