Kontakt / Nordvestsjælland

Gardehusarforening Nordvestsjælland

Velkommen til Gardehusarforening Nordvestsjælland 

Formand
Erik Jensen
Stigsager 46, Rørby, 4400 Kalundborg             
Tlf.  59 50 40 18 
E-mail: erje@post3.tele.dk
Kasserer
Henning Kristensen
Accasievej 1, 4490 Jerslev
Tlf.  59 59 52 06 
E-mail: hakasie@ka-net.dk

Bankospil

Foreningens årlige bankospil og kammeratligt samvær er fredag den 21. november i Ubby Forsamlingshus, Hovedgaden 19, 4490 Jerslev. Vi mødes kl. 18,00 og starter med spisning ”Buffet” og kaffe. Pris kr. 150,00 excl. Drikkevarer.

Efter spisningen går vi over til bankospillet, hvortil alle medbringer en pakke til værdi ca. kr. 30,00, til slut spiller vi om hovedgevinsten en kurv til en værdi af kr. 300,00

Pris pr. kort kr. 10,00

Tilmelding senest den 15. november til Henning Kristensen, tlf. 59595206, eller Erik Jensen tlf. 59504018.

Vi glæder os til at se så mange som muligt til en hyggelig aften.

På bestyrelsens vegne, Erik Jensen