Kontakt / Nordvestsjælland

Gardehusarforening Nordvestsjælland

Velkommen til Gardehusarforening Nordvestsjælland 

Formand
Erik Jensen
Stigsager 46, Rørby, 4400 Kalundborg             
Tlf.  59 50 40 18 
E-mail: erje@post3.tele.dk
Kasserer
Henning Kristensen
Accasievej 1, 4490 Jerslev
Tlf.  59 59 52 06 
E-mail: hakasie@ka-net.dk

Generalforsamling

 

Medlemmer med ledsager indbydes til ordinær generalforsamling der afholdes fredag den 13. marts 2015, i Ubby Forsamlingshus, Hovedgaden 19, 4490 Jerslev.
 
Kl. 18,00 starter vi med spisning og kaffe, pris kr. 150,00 excl. Drikkevarer.
Kl. 19,30 Generalforsamling med nedennævnte dagsorden iflg. Vedtægterne.
 
1. Valg af dirigent.
2. Valg af 2 stemmetællere.
3. Formandens beretning.
4. Kassereren fremlægger regnskabet.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Forslag til kontingent for næste år. ” fastsættes på DGHF repræsentantskabsmøde ”
7. Valg af bestyrelse, suppleanter, fanebærer og revisorer.
 
På valg er:
Formand: Erik Jensen
Kasserer: Henning Kristensen
Bestyrelsesmedlem: Vagn Andersen
Suppleant: Orla Hansen
Revisor: Svend Sørensen
Revisor suppleant: Poul Nautrup
Fanebærer: Kjeld Hansen
 
8. Eventuelt.
 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden Erik Jensen, Stigsager 46, Rørby, 4400 Kalundborg i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 
Under generalforsamlingen vil der blive overrakt 50 års tegn til 378300/1958 Jørgen Kvist Andersen, Birkebakken 5, 3.001. 4300 Holbæk og 619162/1964 ”Ganløse” Leif Jensen, Gl. Løjtved Huse 12, 4470 Svebølle. Og 10 års tegn til 302002/1956 ”Skelby” Orla Hansen, Reersøvej 1, 4281 Gørlev.
 
Efter generalforsamlingen vil Eigil Lynge Jacobsen holde et lysbilledforedrag. Han starter i Kristianstad hvorfra vi skal opleve lidt af Danmarks historiske fortid og fortsætter gennem Blekinge Herred med den smukke­men barske natur, og når frem til Kalmar med gamle og seværdige bygninger. Vi skal også opleve Ølands specielle natur og slutter i Småland.
 
Vi håber igen i år at se mange medlemmer og ledsagere denne aften.
 
Tilmelding til spisning senest lørdag den 7. marts til Henning Kristensen tlf. 5959 5206 eller Erik Jensen tlf. 5950 4018.
 
På bestyrelsens vegne
Erik Jensen