Kontakt / Jylland

Gardehusarforeningen Jylland

Velkommen til Gardehusarforeningen Jylland - fra Skagen til Kongeåen 

Formand
Tage Hansen             
Skovbrynet 18, 8670 Låsby
Tlf. 86 95 16 14 el. 21 34 32 28
Kasserer/Næstformand
Jens Simonsen
Højgaardsvej 5, 8983 Gjerlev
Tlf.  86 47 45 10 el. 86 47 31 37
E-mail: ellasmail@sol.dk     
 

Mød bestyrelsen

Generalforsamling den 15. marts 2014

Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 15-03-2014 på Simmersted Kro. Boldrupvej 75, Simmersted, 8690 Aalestrup
Kl. 10.00 kaffe m. brød.
Kl. 11.00 generalforsamling.
Kl. 12.30 spisning. (Man kan godt møde op til generalforsamling uden at skal deltage i spisningen.)

Menu:
Hjortekølle m/ asier, waldorfsalat, hvide & - brunede kartofler & vildtsauce.
Pris pr. kuvert 158,00 kr.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens /formandens beretning
 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
 4. Indkomne forslag. Indkomne forslag skal være formanden i hænde 8 dage før generalforsamlingen.
 5. Valg i henhold til §6, stk. 2.
  Egon Pedersen (villig til genvalg)
  Tage Hansen (villig til genvalg)
 6. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
  Per Christiansen (villig til genvalg)
 7. Valg af 1 Fanebærer
  Tage Hansen (villig til genvalg.)
 8. Eventuelt

Det næste blad udkommer sidst i marts måned i 2014.
Der er lang tid til, så det er med, at få det krydset af eller klippet ud af bladet, så I kan huske, hvornår I skal melde jer til.  Det var nemmere, hvis jeg havde jeres e-mail. Så kunne jeg sende mail til jer et par uger i forvejen. I må også gerne melde jer til nu.

Fra 2014 opkræver hovedforeningen i Danske Gardehusarforeninger kontingent for Jylland.

I 2014 er der mange arrangementer i anledningen af Regimentet og hæren fylder 400 år. Man kan følge med på Danske Gardehusarforeningers hjemmeside.

Tilmelding senest 9. marts 2014

Tage Hansen
Tlf: 21343228 – 86951614, E- mail: tage@sport.dk

Niels Chr. Stræde
Tlf: 40434120 – 97320213, E-mail: nielsenggrob@mail.dk

Keld Larsen, Tlf: 98838003

PBV.
Tage Hansen

Indmeldelse

Kontingentet er 240 kr. og så får du tilsendt bladet Gardehusaren 4 gange årligt.
Indmeldelse kan ske til kasserer Jens Simonsen tlf.  8647 4510 eller til formand Tage Hansen tlf.  8695 1614  eller e-mail tage@sport.dk.