Kontakt / Sydjylland

Gardehusarforeningen Sydjylland

Generalforsamling 2014
Søgaardlejren dannede traditionen tro igen ramme om foreningens ordinære generalforsamling tirsdag den 4. marts. Formanden kunne byde velkommen til 25 stemmeberettigede medlemmer.

Indledningsvis mindedes forsamlingen de i årets løb afdøde medlemmer. Ligeledes var der overrækkelse af hæders- og årstegn, hvorefter man gik over til dagsordenen.

Poul Solberg Hansen blev valgt som dirigent. Formandens og kassererens beretninger blev enstemmigt godkendt. Der var genvalg til formanden for en treårig periode. Nyvalgt til bestyrelsen blev Mads Rasmussen, Stubbom. Som ny suppleant blev Nis Peter Nielsen, Broager valgt. Øvrige valg var alle genvalg.

Aftenens gæstetaler var løjtnant Leif Larsen, som levende og engageret fortalte om sin militære karriere og om sit frivillige virke med tilsyn, vedligehold og istandsættelse af de mange krigergrave fra de slesvigske krige i området.

Aftenen sluttede med kammeratligt samvær, smørrebrød og det dertilhørende.

Ved et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig som sådan: Mogens Olsen som næstformand, Ejvind Pedersen som kasserer og Poul Mølgaard som sekretær.

Velkommen til Gardehusarforeningen Sydjylland 

Formand
Carl Jürgen Bock
Skeldekobbel 20, Skelde
6310 Broager
Tlf. 74 44 14 58
E-mail: bock@bbsyd.dk
Kasserer
Ejvind Pedersen
Bakkevej 11, Stubbæk
6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 31 42 / 20 85 07 75 
E-mail: iwin@mai.dk
 

Følg os på: