Kontakt / Maribo Amt

Maribo Amts Gardehusarforening

Velkommen til Maribo Amts Gardehusarforening

 
Formand: Poul Roerholt
Bregnevej 1, 4990 Sakskøbing
Tlf.:  54 70 61 43
E-mail: mag@roerholt.dk
 
Kasserer: Bent H. Johansen
Museumsgade 32, 4930 Maribo
Tlf.:  54 78 05 45

Mindeord over Poul Roerholt

Det er med stor sorg, at budskabet om Poul Roerholts død kom præsidiet i hænde. Poul afgik ved døden i en alder af 65 år efter længere tids svær sygdom.

Poul blev indkaldt som konstabelelev ved regimentet i 1965 og fik sin mekanikeruddannelse ved Kampvogsværkstedet i Kalby Ris-anlægget.

Poul har siden været medlem af Gardehusarforeningen Maribo Amt siden 1989. Han blev valgt som formand for foreningen i 1999, en post, som han bestred ved sin død. Poul var en god kammerat og vil blive husket for sin trofasthed og flid under sit lange virke i gardehusarforeningen. Han var et aktivt medlem i præsidiet, hvor han straks meldte sig til arbejdsgruppen, som i 2010/11 udarbejdede forslag til ny love for Danske Gardehusarforeninger. Han bidrog derved væsentligt til at modernisere gardehusarforeningernes lovgrundlag og dermed mulighederne for at overleve den spirende foreningskrise, som mange foreninger oplever netop nu.

På Danske Gardehusarforeningers vegne udbringes et Æret være Pouls minde.

Ib Hedegaard Sørensen
Præsident for Danske Gardehusarforeninger