Præsidiet / Aflyste arrangementer pga. COVID -19

Aflyste arrangementer pga. COVID -19

Følgende arrangementer af aflyst grundet Corona: 

  • DSL Landsrådsmøde der skulle være afholdt den 25. april d. å. Er aflyst og udskudt til et senere tidspunkt. Landsrådsmødet vil blive afholdt en gang i september – oktober d- å. Det er muligt at Landsrådsmødet, grundet omstændighederne, får en anden form.
  • Danske Gardehusarforeningers Repræsentantskabsmøde, der skulle være afholdt i Maribo den 17. maj d. å. Er aflyst og udskudt til et senere tidspunkt. Repræsentantskabsmødet vil blive afholdt så snart det er muligt. I får besked så snart Præsidenten og GHF Maribos bestyrelse har fundet frem til en ny dato.
  • Husarudflugten til Stutteri Ask og Egeskov Slot, der skulle være afholdt den 28. juni d. å. Er aflyst og udskudt til et senere tidspunkt. Som reglerne og omstændighederne er lige nu, er det ikke muligt at gennemføre Husarudflugten.
    Information kommer ud, så snart der er fastsat nye datoer for afviklingen af ovennævnte arrangementer.
I håbet om, at vi snart går mere normale tider i møde.
 
Med husarhilsen
Henning Terndrup
Hovedkassere/sekretær DGHF